Eläkeikä voi olla aktiivinen kolmas ikä

Eläkkeelle siirtyminen on suuri elämänmuutos, joka sisältää mahdollisuuksia ja uhkia. Eläköitymiseen voi reagoida kokemalla pääsevänsä eläkkeelle tai joutuvansa eläkkeelle. Eläköitymiseen on usein ladattu paljon sitku-suunnitelmia ja toiveita. Tähän elämänmuutokseen onkin syytä valmistautua hyvissä ajoin niin henkisesti, fyysisesti kuin taloudellisestikin.

  • Liikkuva aikuinen
  • Opetus ja kulttuuriministeriö
  • Sosiaali- ja terveysministeriö