Harkitsetko applikaatiota liikuntatsemppariksi?

Tuntuuko sohva vetävän jälleen kovasti puoleensa syksyn alkaessa? Olisiko liikunta-applikaatiosta sopivaksi motivoijaksi treenin aloittamiseen? Tutkijat selvittivät hiljattain, millaiset ominaisuudet applikaatiossa saavat sinut tehokkaimmin liikkeelle!

Applikaatioiden tehoa treeninmotivaation ja liikunnan jatkuvuuden lisääjinä on jo tutkittu jonkin verran. Aikaisemmissa yhteenvedoissa on huomattu, että noin puolet tutkimuksista viittaa siihen, että ne eivät lisää treenimotivaatiota. Ja toinen puolet siihen, että ne tehoavat. Nyt tutkijoita kiinnosti seuraava asia: Jos applikaatioissa kerran on potentiaalia, mitkä ominaisuudet lisäävät niiden tehoa ja tekevät niistä tehokkaan?

Mitkä ominaisuudet tekevät applikaatiosta toimivan?

Tutkijat kävivät läpi satoja tutkimuksia ja valitsivat joukosta 41 laadukkaimmin toteutettua. Sen jälkeen oli aika analysoida, mitkä applikaatioiden toiminnalliset ominaisuudet vaikuttavat eniten niiden tehoon treenimotivaation lisääjänä.

Analyysi paljasti seuraavan tehojärjestyksen applikaatioiden ominaisuuksissa motivaation buustaajina. Voit hyödyntää tätä listaa lähtökohtana, kun valitset applikaatiota tai painotat sen ominaisuuksien käyttöä:

  1. Palaute: Applikaation antama palaute tekemisen määrästä ja edistymisestä oli merkittävin niiden tehoa lisäävä tekijä. Kun applikaatio kertoo esimerkiksi askeltesi määrän ja ilmoittaa, tulisiko määrää lisätä vai vähentää, tämä lisää motivaatiota liikkua.
  2. Tavoitteenasettelu: Tavoitteenasettelun teho tunnetaan liikuntapuolella yleisesti. Tavoitteenasettelu näyttää olevan toiseksi tärkein applikaation tehoa määrittelevä tekijä. Tavoitteet ohjaavat ihmisen tekemistä ja antavat sille suuntaan. Applikaatioon asetettu tavoite näyttää myös olevan tärkeä ominaisuus. Melko helppo tavoite osoittautui hieman haastavia tavoitteita tehokkaammaksi, joten aseta mieluummin aluksi sellainen tavoite, jonka varmemmin saavutat. Esimerkiksi 7 000 askelta 12 000 askeleen sijasta. Sitten voit lisätä tavoitteen haastavuutta.
  3. Kilpailut ja tulosten jakaminen tutuille: Erilaiset kilpailut lisäsivät keskimäärin motivaatiota. Tutkijat havaitsivat, että tulosten jakaminen tutuille ja lähipiirille lisäsi applikaation tehoa toisin kuin niiden jakaminen esimerkiksi sosiaalisessa mediassa isolle joukolle, joissa suuri osa ei ole ainakaan läheisiä tuttuja. Myös tämä vinkki kannattaa pistää korvan taakse hyvänä lähtökohtana.
  4. Palkkiot ja tulosten jakaminen tuntemattomille: Applikaation virtuaalisilla palkkioilla ja tulosten jakamisella vieraille ihmisille oli vertailluista muuttujista heikoin teho. Siksi tällainen jakaminen ei välttämättä ole hyvä lähtökohta. Muista, että tulokset ovat keskiarvoja. Joillain kilpailuhenkisillä palkkiot ja kilpailutulosten jakaminen isollekin joukolle saattavat lisätä tehokkaasti liikunnan määrää.

Esimerkiksi aktiivisuuskilpailuiden ja muiden treenimäärätulosten jakaminen isolle, tuntemattomalle joukolle ei näytä keskimäärin toimivan treeniaktiivisuuden buustaamisessa.

Valitse helppokäyttöinen applikaatio ja tarkista asenteesi

Tutkimuksessa havaittiin myös, että applikaation helppokäyttöisyys vaikutti sen tehoon. Samoin tutkittavan ennakkoasenne applikaatioita kohtaan yleensä. Kannattaa valita helppokäyttöinen applikaatio. Tarkista myös ennakkoasenteesi: jos uskot applikaatioiden olevan kukkua, todennäköisesti uskomuksestasi tulee itseään toteuttava ennuste!

Applikaation antama palaute vaikkapa askelmäärästä ja sen kehittymisestä päivittäin näyttää olevan tehokas ominaisuus lisäämään treeniaktiivisuutta.

Teksti:  Timo Haikarainen
Kuvat:
Jiri Halttunen

Lähde:
Hosseinpour ym. 2019.  Your Personal Motivator is with You: A Systematic Review of Mobile Phone Applications Aiming at Increasing Physical Activity. Sports Medicine. Volume 49, Issue 9, pp 1425–1447.

 

Kirjoittaja: Timo Haikarainen

Timo on Olipa kerran mies -sivuston kuntokoutsi. Koulutukseltaan tämä liikunnan monitaituri on liikuntabiologi. Hän työskentelee personal trainerina, urheiluvalmentajana sekä kouluttajana ja asiantuntijana erilaisissa liikuntaprojekteissa. Timo tuntee suomalaisen miehen maailman ja tietää, mistä puhuu, sillä parikymppisenä hän itse lihoi 25 kiloa lopahtaneen urheiluharrastuksen, repsahtaneen syömisen ja opiskelustressin vuoksi. Timo pitää omaa myös blogiaan osoitteessa th-valmennus.blogspot.fi

  • Liikkuva aikuinen
  • Opetus ja kulttuuriministeriö
  • Sosiaali- ja terveysministeriö