Keuhkosyöpä vaanii erityisesti tupakoitsijaa

Keuhkosyöpä on suomalaismiesten toiseksi yleisin syöpämuoto. Se aiheuttaa kuitenkin eniten miesten syöpäkuolemia. Tupakointi on keuhkosyövän tärkein riskitekijä.

Kuinka minimoida keuhkosyövän riskejä:

  1. Lopeta tupakointi. Myös sikarin tupruttelu.
  2. Testaa sisäilman radon, jos asut korkean riskin alueella.
  3. Varo altistumasta ympäristömyrkyille.

Tupakointi on keuhkosyövän tärkein riskitekijä. Se aiheuttaa 90 % keuhkosyövistä. Keuhkosyöpä on miesten toiseksi yleisin syöpämuoto Suomessa, mutta aiheuttaa eniten miesten syöpäkuolemia. Vaikka keuhkosyövän ilmaantuvuus on pienentynyt viimeisten vuosikymmenten aikana, on huolestuttavaa, että tämä hyvä kehitys on hidastunut 2000-luvulta alkaen.

Keuhkosyövän riskitekijät

  • Tupakointi: Suuri tupakointimäärä ja pitkä tupakoinnin kesto lisääväät keuhkosyöpään sairastumisen vaaraa. Savukkeessa, sikarissa ja muissa tupakkatuotteissa on yli 7 00 kemiallista yhdistettä, joista noin 10 % tiedetään aiheuttavan syöpää. Passiivinen tupakointi lisää sairastumisvaaraa 24 %.
  • Asbesti: Runsas asbestialtistus suurentaa keuhkosyöpäriskiä varsinkin tupakoitsijoilla.
  • Radon: Radon on radioaktiivinen jalokaasu, jota syntyy uraanin hajoamisesta, ja sitä voi kantautua asuinrakennuksiin. Radon voi suurina pitoisuuksina aiheuttaa keuhkosyöpää varsinkin tupakoitsijoilla. Suomessa radonpitoisuudet vaihtelevat maantieteellisesti.
  • Muut ympäristötekijät: Esimerkiksi eräisiin kromi- ja nikkeliyhdisteisiin sekä arseeniin on liitetty suurentunut keuhkosyöpäriski.

Lue Jarmo Karpakan artikkeli tupakoinnin terveysriskeistä.

Teksti: Jarmo Karpakka
Kuva: Bjarke Strøm

Kirjoittaja: Jarmo Karpakka

Jarmo Karpakka on liikuntalääketieteen erikoislääkäri, lääketieteen tohtori ja dosentti. Hän jäi eläkkeelle kesällä 2020 tehtyään lähes 30 vuotta kestäneen uran yksityisen ja julkisen terveydenhuollon johtotehtävissä. Via Uomo – Miehen tie oli Jarmon seitsemän viikon mittainen, elo-lokakuussa 2020 suoritettu kävelytempaus Jäämereltä Itämerelle, jolla hän halusi herätellä etenkin yli 50-vuotiaita miehiä pitämään huolta terveydestään: liikkumaan, syömään ja nukkumaan hyvin.

  • Liikkuva aikuinen
  • Opetus ja kulttuuriministeriö
  • Sosiaali- ja terveysministeriö