Pidä huolta keuhkoistasi!

Arviolta 200 000 suomalaista sairastaa keuhkoahtauma- eli COPD-tautia. Tupakointi on COPD:n tärkein riskitekijä. Keuhkokuume puolestaan on aina potentiaalisesti vakava yleisinfektio, jolle altistavat paitsi ikä ja tupakointi myös krooniset keuhkosairaudet, kuten astma ja COPD .

Kuinka minimoida keuhkoahtauma- eli COPD-taudin riskejä

 1. Lopeta tupakointi. Myös sikarien tupruttelu. Vältä oleskelua tiloissa, joissa tupakointi on sallittu.
 2. Minimoi riskiä altistua ilmansaasteille ja teollisuuskaasuille.

Keuhkoahtaumatautia sairastaa arviolta 200 000 suomalaista. Keuhkoahtaumataudin todennäköisyys kasvaa iän ja tupakoinnin keston mukaan; 5564-vuotiaista miehistä noin 5 % ja 6574-vuotiaista miehistä 13 % sairastaa tautia.

Keuhkoahtaumataudille on tyypillistä jatkuvat hengitystieoireet, etenevä ilmateiden ahtaus sekä krooninen tulehdus. Keuhkoahtaumatauti on yleinen sairaus, vaikkakin estettävissä oleva.

Keuhkoahtaumataudin riskitekijät

 • Tupakointi ja passiivinen tupakointi: Tupakointi on keuhkoahtaumataudin tärkein riskitekijä. Riski on sitä suurempi, mitä kauemmin on tupakoinut. Myös passiivinen tupakointi lisää sairastumisriskiä.
 • Muut tekijät: Ilmansaasteilla ja teollisuuskaasuilla voi olla merkitystä varsinkin tupakoitsijoilla.
 • Perimä: Harvinainen alfa1-antitrypsiinin puutos varsinkin tupakoitsijoilla.

 

Kuinka minimoida keuhkokuumeen riskejä

 1. Ota säännölliset tarvittavat rokotukset (kausi-influenssarokotus vuosittain, pneumokokkirokote yhden kerran, sillä sen rokotesuoja on elinikäinen).
 2. Huolehdi hyvästä käsihygieniasta.
 3. Lopeta tupakointi.

Keuhkokuume on aina potentiaalisesti vakava yleisinfektio. Suomessa keuhkokuumeeseen sairastuu kotona vuosittain noin 50 000 henkilöä, ja lähes puolet tapauksista vaatii hoidon aloittamisen sairaalassa.

Keuhkokuume on tavallisin pienten lasten ohella yli 65-vuotiailla. Vaikka antibiootit ja tehokas hoito sekä ennaltaehkäisynä pneumokokkirokotukset ovatkin vähentäneet keuhkokuumeeseen liittyviä kuolemia, on keuhkokuume edelleen merkittävä kuolinsyy yli 65-vuotiailla.

Keuhkokuumeen riskitekijät

 • Ikä: Yli 65-vuotiaat ovat alttiimpia jopa kuolemaan johtaville komplikaatioille.
 • Tupakointi: Tupakointi vahingoittaa keuhkoputkia ja keuhkoja sekä lisää sairastumisriskiä.
 • Muut sairaudet: Krooniset keuhkosairaudet, kuten astma ja keuhkoahtaumatauti, immunosupressiiviset (vastustuskykyä heikentävät) sairaudet ja lääkkeet, jotka vaikuttavat immunosupressiivisesti sekä eräät neurologiset sairaudet kuten Parkinsonismi.
 • Ympäristö: Erityisesti influenssakautena tartunta on helppo saada paikoissa, joissa liikkuu tai oleskelee paljon ihmisiä. Käsihygienian merkitys korostuu.

Tupakointi on useiden keuhkosairauksien merkittävä riskitekijä. Lue Jarmo Karpakan artikkeli tupakoinnin terveysriskeistä.

Teksti: Jarmo Karpakka
Kuva
: Bjarke Strøm

Kirjoittaja: Jarmo Karpakka

Jarmo Karpakka on liikuntalääketieteen erikoislääkäri, lääketieteen tohtori ja dosentti. Hän jäi eläkkeelle kesällä 2020 tehtyään lähes 30 vuotta kestäneen uran yksityisen ja julkisen terveydenhuollon johtotehtävissä. Via Uomo – Miehen tie oli Jarmon seitsemän viikon mittainen, elo-lokakuussa 2020 suoritettu kävelytempaus Jäämereltä Itämerelle, jolla hän halusi herätellä etenkin yli 50-vuotiaita miehiä pitämään huolta terveydestään: liikkumaan, syömään ja nukkumaan hyvin.

 • Liikkuva aikuinen
 • Opetus ja kulttuuriministeriö
 • Sosiaali- ja terveysministeriö