Tärkein seksuaalinen elin on korvien välissä

Suurten ikäluokkien miehet elävät vanhemmiksi ja pysyvät terveempänä pitempään kuin isänsä. Terveiden elinvuosien odote on heillä edelleen kasvussa. Vaikka ikääntyvän miehen seksuaalinen toimintakyky heikkenee pikkuhiljaa vuosien myötä, seksuaalinen halu säilyy pitkään. Ikääntymisen vaikutus seksuaalisuuteen onkin hyvin yksilöllistä.

  • Ikääntymisellä on vaikutuksia seksuaaliseen toimintakykyyn.
  • Terveet elämäntavat ja ruokavalio sekä säännöllinen liikunta parantavat myös seksuaaliterveyttä.
  • Iän myötä hyvän ja toimivan parisuhteen merkitys korostuu.

Seksuaalisella aktiivisuudella ymmärretään, ainakin miesten mielessä, yhdyntää, mikä on ehdottomasti liian kapea näkökulma seksuaalisuuteen. Seksuaalisuuteen liittyy kyky rakastaa ja tulla rakastetuksi.

Tärkeää on kyky keskustella tarpeista

Nykykulttuuri tahtoo ihannoida nuoruutta, ja tunne, että peilistä katsookin ikääntynyt mies, saattaa vaikuttaa käsitykseen omasta seksuaalisesta vetovoimasta. Hyvässä parisuhteessa on tutkimusten mukaan mahdollista, että ikääntymisen myötä oma puoliso nähdään ja koetaan fyysisesti haluttavampana kuin nuoruusvuosina.

Seksuaalisuus ei kokemuksena ole rajattu ikään, vaan on osa tervettä elämää iästä riippumatta niin naisilla kuin miehillä. Lisäksi jokainen ihminen kokee seksuaalisuuden eri tavoin, minkä vuoksi puolisoiden pitää pystyä keskustelemaan omista toiveistaan ja tarpeistaan, jotka saattavat muuttua väliaikaisesti tai pysyvästikin terveydentilasta riippuen.

Seksuaalisuuteen vaikuttavat biologisten ja fysiologisten tekijöiden lisäksi mm. kulttuuriset, eettiset, juridiset sekä henkiset ja hengellisetkin tekijät.

Seksi ja seksuaalisuus eivät ole sama asia, mutta yhdessä ne toimiessaan parantavat elämänlaatua ja terveyttä.

Halut säilyvät

On luonnollista, että seksuaalinen aktiivisuus vähenee iän myötä, mutta saattaa jatkua yhdeksännellekin vuosikymmenelle. Suomalaisessa tutkimuksessa parisuhteessa elävistä 60-vuotiaista miehistä vain vajaalla kymmenesosalla ei ollut ollut yhdyntöjä vuoden aikana.

Tutkimusten mukaan itsetyydytyksen on todettu lisääntyvän ikääntymisen myötä. Seksuaalisuus kuuluu vahvasti parisuhteeseen, mutta puolison sairaus, avioero tai leskeytyminen voivat tulla esteeksi säännölliselle sukupuolielämälle. Luonnollisesti myös miehen omassa terveydentilassa mahdollisesti tapahtuneet muutokset, sairaudet ja niiden lääkitys tai liikuntarajoitteet voivat rajoittaa seksuaalista aktiviteettia.

Useimmat ikääntyvät miehet haluaisivat olla seksuaalisesti aktiivisempia kuin ovat. Ikääntymisen myötä miehisissä toiminnoissa tapahtuu muutoksia, joilla voi olla vaikutuksia seksuaaliseen aktiivisuuteen. Erektiokyvyssä tapahtuu heikkenemistä ja ikääntyvä mies tarvitsee enemmän aikaa ja voimakkaampaa stimulaatiota saavuttaakseen erektion, eikä erektion kovuus siitä huolimatta ole enää kuin nuorena.

Lisäksi peniksen jäykkyys saattaa kadota aikaisempaa nopeammin. Orgasmi vaimenee lantionpohjalihasten heikentymisen myötä ja myös siemennesteen määrä pienenee. Myös peniksen tuntoherkkyys heikkenee, minkä myötä aika orgasmin ja siemensyöksyn saamiseen yhdynnässä saattaa pidentyä tai jäädä jopa kokonaan saavuttamatta.

Monet mm. hyvänlaatuisen eturauhasen liikakasvun hoitoon tarkoitetut lääkkeet voivat vaikuttaa sekä kykyyn laueta että siemensyöksyyn. Toisaalta säännöllisten yhdyntöjen tiedetään suojaavan ikääntyvän miehen erektiokykyä. Pieni sininen pilleri on mullistanut kokemukset, ja useimmat erektio-ongelmat hoituvatkin tänä päivänä pienellä lääkityksellä.

Ikä tuo varmuutta

Vaikka viisi-/kuusikymppinen mies ei voikaan saada enää samanlaista erektiota kuin kaksikymppisenä, ikä tuo myös toisenlaista varmuutta. Kun kaksikymppisenä seksi saattoi olla ”pisto, nosto ja ravistus” ja ohitse melkein ennen kuin se alkoi, ikääntyvä mies pystyy paremmin hallitsemaan laukeamistaan.

Ikääntyneemmällä miehellä vähentynyt peniksen tuntoherkkyys mahdollistaa pidemmän erektion keston, kokemus on tuonut parempaa ”teknistä” osaamista sekä kyvyn ymmärtää paremmin, mikä tuo tyydytystä kumppanille. Puolisoiden välinen keskinäinen luottamus mahdollistaa myös uusien leikkien kokemisen.

Säännöllisellä seksillä kumppanin kanssa, mutta myös masturboinnilla, on todettu olevan positiivisia terveysvaikutuksia. Runsaasti laukeavilla miehillä on todettu olevan pienempi eturauhassyövän riski kuin harvemmin ejakuloivilla.

Säännöllinen seksi tai masturbointi ylläpitää erektiokykyä osin harjoituttamalla lantionpohjalihaksia, osin pitämällä yllä peniksen kudosten verenkiertoa ja hapensaantia. Laukeamiseen liittyy hormonaalisia reaktioita, joilla on positiivisia vaikutuksia immuunipuolustukseen sekä mielialaan. Samoin laukeaminen rentouttaa ja saattaa auttaa nukahtamisessa.

Kaikki lähtee korvien välistä

Sairaudet, kuten masennus, diabetes, erilaiset sydäntaudit sekä virtsaamisongelmat, heikentävät tyytyväisyyttä seksielämään samalla tavalla kuin puolison mahdolliset terveysongelmat. Tupakointi ja liiallinen alkoholinkäyttö haittaavat seksuaaliterveyttä. Ne voivat vaikuttaa myös etäännyttävästi parisuhteessa.

Vaikka nykyisten viisi- ja kuusikymppisten nuoruus on eletty aikana, jolloin seksuaalisuuden monet tabut ovat monella tavalla karisseet ja tulleet hyväksytyiksi, voi ikääntyvällä miehellä olla henkistä pahoinvointia aiheuttavia käsittelemättömiä seksuaaliongelmia. Ne vaativat usein terapeuttista ammattiapua parisuhteen eheyttämiseksi.

Korvien väli vaikuttaa seksuaalisuuteen, joten ongelmista kannattaa puhua ja hakea aktiivisesti apua niiden ratkaisemiseen.

Miehen tärkein seksuaalinen elin on viime kädessä korvien välissä. Erilaiset mielialaan vaikuttavat tekijät kuten parisuhdeongelmat, stressi, ahdistuneisuus, itsetunto-ongelmat, aikaisemmat negatiiviset kokemukset, menetykset sekä ympäristön vaatimukset voivat vaikuttaa merkittävästi seksuaalisuuteen ja seksuaaliseen aktiviteettiin. Puhumattomuus ja siitä kumpuavat ongelmat ovat mahdollisia pitkissäkin parisuhteissa. Ongelmien pitkittyessä niillä on taipumus myös mutkistua.

Suorituspaineetkin saattavat tulla uudestaan kuvaan tällä kertaa erektio-ongelmien muodossa. Erektio-ongelmat ovat kuitenkin pääosin hoidettavissa kääntymällä lääkärin puoleen. Ikääntymisen myötä vastaan voi tulla uusia seksuaalisuuteen vaikuttavia stressitekijöitä lasten ongelmien ja huolien kautta, omien vanhempien sairastamisen tai eläköitymiseen liittyvien taloushuolien vuoksi.

Viisi- ja kuusikymppiset kokevat elämänmuutoksia lasten muuttaessa pois pesästään sekä eläköitymisvaiheessa. Nämä muutokset oikein hyödynnettynä luovat uusia mahdollisuuksia yhteiselle laatuajalle puolison kanssa.

Teksti: Jarmo Karpakka
Kuvat: Jiri Halttunen, Petteri Kivimäki

Kirjoittaja: Jarmo Karpakka

Jarmo Karpakka on liikuntalääketieteen erikoislääkäri, lääketieteen tohtori ja dosentti. Hän jäi eläkkeelle kesällä 2020 tehtyään lähes 30 vuotta kestäneen uran yksityisen ja julkisen terveydenhuollon johtotehtävissä. Via Uomo – Miehen tie oli Jarmon seitsemän viikon mittainen, elo-lokakuussa 2020 suoritettu kävelytempaus Jäämereltä Itämerelle, jolla hän halusi herätellä etenkin yli 50-vuotiaita miehiä pitämään huolta terveydestään: liikkumaan, syömään ja nukkumaan hyvin.

  • Liikkuva aikuinen
  • Opetus ja kulttuuriministeriö
  • Sosiaali- ja terveysministeriö